Siirry etusivulle

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 23.9.2022

Rekisterinpitäjä

MB Arts Oy

Rekisterin nimi

Imatra Juhlagaalan kävijätietorekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:
MB Arts Oy
Puhelin: 040 520 5575
mirja@mbarts.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

  • Kävijätietojen analysoiminen

Käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

  • Käyttäytyminen rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
  • Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain

Tietolähteet

Verkkosivuston käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla.

Tietojen luovutus ja siirto

Kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Evästeet

Evästeet ovat tietoja, joita selain tallentaa käyttäjän laitteelle tämän vieraillessa verkkosivuilla. Evästeiden avulla verkkosivut muistavat syöttämiäsi tietoja käyttökokemuksen helpottamiseksi. Lisäksi evästedatan avulla analysoimme yksittäisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien toimintaa verkkosivustolla Google Analytics -kävijäseurannan avulla. Analysoidun tiedon perusteella pystymme kehittämään verkkosivustomme käytettävyyttä.

 

Siirry etusivulle